Klauzula informacyjna


INFORMACJA O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

 

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły znajdziesz poniżej.

 

I. Administrator danych osobowych:

1. Ewa Krzykowska działająca jako firma Agencja Europomoc z siedzibą w Warszawie (04-694), ul. Pomiechowska 35

 

II. Cele i podstawy przetwarzania

1. w celu zawarcia umowy na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. B RODO);

2. w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z Nami umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. B RODO);

3. w celach dowodowych (archiwalnych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. F RODO);

4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. F RODO);

 

III. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępnić następującym kategoriom podmiotów: naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu: firma księgowa, firmy kurierskie, kancelaria prawna, usługi informatyczne.

 

IV. Okres przechowywania danych

1. Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy sprzedaży przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

2. Twoje dane pozyskane w celach marketingowych przetwarzamy do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie, złożenia sprzeciwu co do ich przetwarzania lub gdy uznamy, że się zdezaktualizowały.

 

 

V. Twoje prawa

Przysługuje Ci:

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2. prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;

3. prawo do usunięcia danych – jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli.

4. prawo ograniczenia przetwarzania danych – możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie, do ich przechowywania lub wykonania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

a) sprzeciw marketingowy – masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych wobec prowadzania marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

 

b) sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację – przysługuje Ci także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Powinieneś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania danych objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. prawo do przenoszenia danych: masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

7. prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Możesz skorzystać z przysługujących Ci praw pisząc do nas na adres e-mail: biuro@agencjaeuropomoc.pl  bądź pod numerem telefonu 501-222-210 .

 

VI. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie podasz danych możemy odmówić zawarcia umowy.

Fundusze Europejskie i Dotacje Unijne | AGENCJA EUROPOMOC © | Wszystkie prawa zastrzeżone | Mapa strony | Hosting 

Na naszych stronach używamy Cookies jedynie w celu lepszego świadczenia usług oraz gromadzenia statystyk odwiedzin.
Jesli nie wyrażasz zgody na Cookies, musisz je wyłączyć w swojej przeglądarce.