Obsługa, zarządzanie i rozliczanie projektów unijnych. Przygotowywanie projektów do kontroli.


Agencja EUROPOMOC oferuje pełny wachlarz  usług dotyczących realizacji - obsługi projektów unijnych i biznesowych, w tym: 

 

 • Zarządzanie projektem wg metody PCM, PERT itp.
 • Współpraca z podwykonawcami projektu - nadzór
 • Opracowanie raportów, sprawozdań okresowych i końcowych z realizacji projektu
 • Opracowanie wniosków o płatność okresową
 • Opracowanie wniosku  o płatność końcową i ostateczne rozliczenie projektu
 • Prowadzenie korespondencji z instytucjami udzielającymi dofinansowania
 • Występowanie do instytucji udzielającej dofinansowania o zgodę na  zmiany w projekcie 
 • Składanie protestów i odwołań od decyzji instytucji udzielającej wsparcia
 • Przygotowanie Wnioskodawcy i projektu do kontroli 
 • Kontrola wewnętrzna projektu
 • Monitoring realizacji projektu 
 • Opracowanie raportu ewaluacyjnego
 • Przeprowadzenie audytu projektu.
Fundusze Europejskie i Dotacje Unijne | AGENCJA EUROPOMOC © | Wszystkie prawa zastrzeżone | Mapa strony | Hosting 

Na naszych stronach używamy Cookies jedynie w celu lepszego świadczenia usług oraz gromadzenia statystyk odwiedzin.
Jesli nie wyrażasz zgody na Cookies, musisz je wyłączyć w swojej przeglądarce.