Biznesplany, studia wykonalności i analizy. Strategie rozwoju firm i samorządów. Społeczna odpowiedzialność biznesu - CSR. 


Agencja EUROPOMOC  opracuje:

 • Biznesplany dot. projektu unijnego, biznesplany wymagane przez bank  
 • Studia wykonalności
 • Plany rozwoju regionalnego dla wskazanej dziedziny społeczno-gospodarczej
 • Analizy i raporty rzeczowo-finansowego wykonania projektów inwestycyjnych
 • Analizy i raporty wykonania projektów nieinwestycyjnych
 • Analizy i badania rynku
 • Syntezy i raporty dotyczące wybranej tematyki
 • Wnioski kredytowe
 • Opinie i ekspertyzy.


Agencja EUROPOMOC oferuje:

 • Opracowanie strategii rozwoju miasta, gminy lub regionu
 • Opracowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa
 • Aktualizację istniejącej już strategii rozwoju wraz z jej zatwierdzeniem
 • Monitorowanie realizacji przyjętej strategii rozwoju zakończone analizą i końcowym  raportem.


Agencja EUROPOMOC  opracuje strategię rozwoju  przedsiębiorstwa, gminy, miasta:

Prace nad strategią rozwoju dzielą się na 3 główne etapy:

1. założenia do strategii
2. diagnoza stanu społeczno-gospodarczego miasta, gminy, czy regionu,
    (lub analiza rynku i analiza SWOT)

3. strategia rozwoju wraz z:

    a) celami i kierunkami rozwoju,
    b) programami operacyjnymi,
    c) szczegółową dokumentacją zadań,
    d) budżetowaniem i projekcją źródeł finansowania
    e) zarządzaniem. 


Agencja EUROPOMOC  opracuje strategię społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw – CSR.


Oferujemy usługi doradcze świadczone przez wysokiej klasy ekonomistów i finansistów, który mają w swoim dorobku po kilkadziesiąt opracowań biznesplanów, studiów wykonalności, czy  strategii rozwoju.

Fundusze Europejskie i Dotacje Unijne | AGENCJA EUROPOMOC © | Wszystkie prawa zastrzeżone | Mapa strony | Hosting 

Na naszych stronach używamy Cookies jedynie w celu lepszego świadczenia usług oraz gromadzenia statystyk odwiedzin.
Jesli nie wyrażasz zgody na Cookies, musisz je wyłączyć w swojej przeglądarce.