Opracowania - Biznesplany - Analizy - Ekspertyzy- Raporty - Studia wykonalności

 


Proponowane tematy szkoleń


FUNDUSZE UNIJNE:

 • Nowa perspektywa finansowa i źródła finansowania projektów w okresie 2014 -2020
 • Nowy system finansowania projektów 2014- 2020
 • Skuteczne pozyskiwanie funduszy UE na projekty inwestycyjne - warsztaty z opracowania wniosków o dofinansowanie
 • Skuteczne pozyskiwanie funduszy UE na projekty badawczo-rozwojowe – warsztaty z opracowania wniosków o dofinansowanie
 • Skuteczne pozyskiwanie funduszy UE na projekty szkoleniowe - warsztaty z opracowania wniosków o dofinansowanie
 • Warsztaty z zarządzania projektami unijnymi z wykorzystaniem metody PCM rekomendowanej przez UE
 • Badanie prawidłowości dokumentów i zawartych umów w projektach
 • Zasady prawidłowej realizacji i rozliczania projektu unijnego – jak poprawnie wypełnić wniosek o płatność?
 • Zasady opracowania biznesplanów - warsztaty dla przedsiębiorców
 • Pomoc publiczna w projektach unijnych
 • Księgowość projektowa w projektach unijnych dla niefinansistów
 • Kontrola i nieprawidłowości w projektach unijnych
 • Jak przygotować się do kontroli projektu unijnego ?
 • Odpowiedzialność i zadania pracownika merytorycznego w projektach unijnych


PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ:

 • Strategia rozwoju skutecznym narzędziem planistycznym i zarządzania firmą
 • Strategia rozwoju skutecznym narzędziem planistycznym i zarządzania JST
 • Analiza SWOT i PEST
 • ABC przedsiębiorczości – zakładanie i prowadzenie firmy
 • Budowanie zespołu i zarządzanie zespołem
 • Zarządzanie czasem pracy
 • Zarządzanie zmianą
 • Kompetencje menedżera
 • Przywództwo a zarządzanie
 • Negocjacje
 • Autoprezentacja
Fundusze Europejskie i Dotacje Unijne | AGENCJA EUROPOMOC © | Wszystkie prawa zastrzeżone | Mapa strony | Hosting 

Na naszych stronach używamy Cookies jedynie w celu lepszego świadczenia usług oraz gromadzenia statystyk odwiedzin.
Jesli nie wyrażasz zgody na Cookies, musisz je wyłączyć w swojej przeglądarce.